sábado, 22 de março de 2008

Picon de l diabo 1

Augarielha de Manuol Bandarra
Anque meta muita grima,
de mirá-lo nunca acabo:
nunca tan guapo picon
poderie ser de l diabo.

Talbeç nome dalgun dius
pagano, hai muito tubira:
anton de diabo l nome
era pa que l dius squecira.

Fonso Roixo


1 comentário:

Pauliteiros de Miranda do Douro disse...

PATRIMÓNIO ORAL E IMATERIAL DAS TERRAS DE MIRANDA...

Esta pode ser a nossa próxima luta?

Mais em http://agarramestespalos.blogspot.com