segunda-feira, 28 de fevereiro de 2011

Retrato dun sendinés an 85


ye l mirar ua pregunta
que te cuorre pula tiesta
lisa, la bida inda praino,
la barba i l pelo inda fiesta. 

Fonso Roixo

domingo, 27 de fevereiro de 2011

La colcha de renda


nun sendo de renda ls dies,
sembras suonhos ne ls buracos:
ye negro l pan, mas nun squeces
outras ceifas, nuobos sacos.

Fonso Roixo

 

sábado, 26 de fevereiro de 2011

Apuis de fazer ua borda....


siempre l lhuito, siempre l sacho,
l saco cheno de nada:
sien pies pa tanto camino,
nunca puodes star cansada.

Fonso Roixo 

sexta-feira, 25 de fevereiro de 2011

L pelegrino


que tierra buscas sien çcanso
que delor te pon assi?
porquei choupa pa l camino
se te buscas solo a ti?

passa debrebe l que passa
pula bida a cada die:
passamos i ua passaige
nada mais la bida ye.

Fonso Roixo

quinta-feira, 24 de fevereiro de 2011

L spanhol


queda-mos de l outro lhado
de l que un die chamórun raia:
anque un risco mos aparte,
ye solo ua nuossa staia.

 Fonso Roixo


quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011

La cuonta


la magie de las palabras,
nada a eilhas s'acumpara:
an rosairo fázen cuontas,
cuolho que nun mos zampara.

Fonso Roixo

 

terça-feira, 22 de fevereiro de 2011

L'andreita1


l cuorpo ten sue malzina
natural, solo cun jeito
se lhieba todo a sou campo:
nun acraditas? Stás feito!

Fonso Roixo
 

segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011

Bielhos al sol


bendito sol i bri(g)ada,

ai! quando benirá l b'rano...
sien sol, ls uossos relóucan
por quando l cuorpo era sano...

Fonso Roixo

domingo, 20 de fevereiro de 2011

Restros...


quédan rostros, cachimbaques,
de ls dies que porqui andamos:
até nós bamos quedando
por ende i nun mos lhembramos...

Fonso Roixo

 

sábado, 19 de fevereiro de 2011

L'andreita


ten siempre l cuorpo rezon,
quanto puodas dá-le oubidos:
se nun quieres que, por çprézio,
tengas tous dies cunsemidos.

Fonso Roixo

 

sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011

La belheç1 (apuntamento)


ai bielhos de la mie tierra
que suidades de bós tengo:
érades nuobos, you nino,
fustes-bos bós, quedei sengo!

Fonso Roixo


quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011

L boubohai tanto boubo a fazer
boubadas, que un até brama!
Serei tan boubo, se digo,
mais boubo ye quien me chama? 

Fonso Roixo


quarta-feira, 16 de fevereiro de 2011

Retrato de Fonso Roixo
Un retrato que son trés,
afuora ls que nun s'amóstran:
an cada berso un retrato,
onde outros mundos s'ancóstan.

Fonso Roixo

terça-feira, 15 de fevereiro de 2011

La belheç (apuntamento)
Ls rostros que yá se fúrun,
bíben an ti, ancantados:
Ls bielhos, mais que ls feturos,
sónhan culs anhos passados.

Fonso Roixo

segunda-feira, 14 de fevereiro de 2011

...mirando....


nun deixes perder ls uolhos
por loinges, nadas sien duonho:
bei l feturo, mas nun squeças
que nun ye ber, ye tou suonho.

Fonso Roixo

domingo, 13 de fevereiro de 2011

A la briada...!Para adonde míran ls uolhos,
que preguntas neilhes nácen?
Hai repuostas que nun bénen,
por muitos anhos que pássen.

Fonso Roixo


 


sábado, 12 de fevereiro de 2011

...a fazer renda!!Ai! renda, nunca t'acabes,
pide siempre mais un die:
sien la fuorça de manhana,
l die d'hoije l que serie?

Fonso Roixo

sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011

L ciego
Hai cousas que beio bien,
mas mais querie nun las ber;
son uns uolhos perdiçon,
outros bótan-se a perder.

Fonso Roixo

 

quinta-feira, 10 de fevereiro de 2011

Arrespunsar ...Yá deç l ampeço de l mundo
que le damos lhuita al mal:
las armas ban demundando,
nessa guerra todo bal.

Fonso Roixo

quarta-feira, 9 de fevereiro de 2011

Bielha cun xal
Dízen que bielhos son ls trapos,
mas l que son ciertos bielhos?
Solo, deixados, mei muortos,
mais que cuorpo, catramielhos.

Fonso Roixoterça-feira, 8 de fevereiro de 2011

Cabalhos ne l prado
Crece solica la yerba,
Mas prados hai que ls fazer;
Natureza ye salbaije,
Mas hai que la mantener.


Fonso Roixo

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011

L uolmo de Camino las Binhas

Nun passábamos sien eilhes,
Mas todos lhebórun peque:
Dízen-mos - tenei cuidado,
Pa que l mundo nun se seque!

Fonso Roixo


domingo, 6 de fevereiro de 2011

La sementeiranaide ara cumo datrás,
mas nun demudou la fame:
cuolhe-se mais, mas la falta,
essa nun hai quien l'atame.


Fonso Roixo


sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011

L azeiteiro


lhebaba ouro puls caminos,
cumo malzina l trataba:
era azeite lhuç, sabor,
nien n'altar l çpensaba.

Fonso Roixo


quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011

L carniçoleiro


na segada ciertos suonhos
de lhienço, argolhas ou buolta, 
mantenien-se a carniçuolos:
éran suonhos a la suolta.

Fonso Roixo


quarta-feira, 2 de fevereiro de 2011

L peliqueiro


ls caminos que el andaba
solo an busca dua piel
éran sue bida, éran miedos,
termientas, lhadrones, fiel.

cumo quien perdiu sue piel,
busca noutras la sue suorte:
la bida siempre agarrada
a çpoijos solo de muorte.

Fonso Roixo