sábado, 22 de março de 2008

Picon de l diabo 1

Augarielha de Manuol Bandarra
Anque meta muita grima,
de mirá-lo nunca acabo:
nunca tan guapo picon
poderie ser de l diabo.

Talbeç nome dalgun dius
pagano, hai muito tubira:
anton de diabo l nome
era pa que l dius squecira.

Fonso Roixo


San Paulo

Augarielha de Manuol Bandarra
Grandura cierta la galga
tenga para que bien ande:
se pequeinha lhougo para;
scacha cul peso, mui grande.

Fonso Roixo